P&Q casestudier

P&Q casestudier

1
2

P&Q løsning

● Legg til 4 stk 3 mm forsterkningsribber på toppen (nr. 1,2), 6 stk 2,5 x 3 mm forsterkningsribber og 2 stk forsterkningsringer nederst på innsiden (nr. 3)
● Endre fasningen på 1,5 x 45 grader til radius 3

Klient beslutning:

● Med tanke på kostnadene godtar kunden 
● Legg til 3 forsterkningsribber på toppen og 1 stk forsterkningsring
● Endre fasningen på 1,5 x 45 grader til radius 3 

Opprinnelig struktur fra klient:

● Veggtykkelse bare 2,4 mm uten ribber, som ikke tåler den tunge vekten
● Redius er for liten til at den lett kan ødelegges

Kommunikasjon problem:

● Levert forslag og avvist av klienten på grunn av økt kostnad 
● Mottatt klage om sikker risiko fra forbruker etter forsendelser

Problem løse:

● Godt resultat av varmespredningsevne
● Løste sikkerhetsrisikoproblemet
● Styrke lastekapasiteten  
● Forbedret produktkvaliteten  

Testing resultat:

● Godt resultat av varmespredningsevne
● Løste sikkerhetsrisikoproblemet
● Styrke lastekapasiteten  
● Forbedret produktkvaliteten  
● Kan bære 100 kg vekt 
● Wag fra side til side i 15 dager
● 360 dager uten ødelagte 


Innleggstid: 14. desember 2020